Bohužel, na vzdělávací program:

21-47-11-25-OD-M-OSS - Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol On-line škola SYPO

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.