Bohužel, na vzdělávací program:

21-47-11-04-OD-M-OSS - Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh On-line škola SYPO

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.