Bohužel, na vzdělávací program:

21-44-19-PMK-OW-PV-01 - Oblastní workshop PV Jak rozvíjet nadaného žáka v matematické gramotnosti a pregramotnosti?

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.