Bohužel, na vzdělávací program:

V45-03-15-212 - Jak mohou produkty projektu PPUČ pomoci v rozvoji matematické gramotnosti při výuce

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.