DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III - rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-7136/2021-6-310
Číslo programu:E99-14-13-212-03
Datum konání:6. prosince 2021, 14.00 - 17.30
Místo konání:on-line
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Barbora Nosálová,
Mgr. Markéta Slezáková
Organizační garant::Bc. Eva Vintrová, eva.vintrova@npi.cz, tel.: 387 699 029, 770 146 257


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga


Popis programu

Obsahem vzdělávacího programu je obohacení výuky ČDJ (češtiny jako druhého jazyka) pokročilých pedagogů o další aktivity, bude probrána gramatika ČDJ, řečové dovednosti a jejich trénování více do hloubky (jak prakticky, tak odborně) a propojení výuky ČDJ s dalšími předměty.

Blok 1 (45 min.)

  • Gramatika v ČDJ, mluvení a porozumění, čtení, psaní. 

Blok 2 (45 min.)

  • Aktivity pro různá témata z kurikula ČDJ (didaktické hry, formy procvičování), ČDJ a další vyučovací předměty. 

Blok 3 (45 min.)

  • Specifické situace a problémy ve výuce ČDJ – různě staří žáci, hodnocení žáků, různé úrovně v různých dovednostech u jednoho žáků, sociokulturní dovednosti, specifické poruchy.

Blok 4 (45 min.)

  • Materiály (pracovní listy, komunikační karty, pexesa apod.), učebnice (doporučení vhodných učebnic s ohledem na věk, úroveň znalosti češtiny a další parametry), vlastní praxe lektora a účastníků + diskuze. 

Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.

Určeno pro absolventy: Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II, Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, Výuka ČDJ META, kurz ČDJ CIC, studium ČDJ na VŠ.

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

pokročilí , , , , učitelé ČDJ na ZŠ

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena