Bohužel, na vzdělávací program:

21-44-18-PMK-OW-PV-03 - Oblastní workshop PV Základní dovednosti práce s digitálními technologiemi pro pedagogy v MŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.