Bohužel, na vzdělávací program:

V45-03-12-212 - Jak mohou produkty projektu PPUČ pomoci v rozvoji čtenářské gramotnosti při výuce pro školy a školská zařízení v Praze

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.