Bohužel, na vzdělávací program:

21-46-12-OK-03 - Online konference - Mediální obraz školy Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy 

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena