Bohužel, na vzdělávací program:

L72-05-14-221 - Koordinátor školního vzdělávacího programu - Studium k výkonu specializovaných činností

se již nelze přihlásit, protože je na něj přihlášen maximální počet účastníků.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena