DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-46048/2020-5-110
Číslo programu:Q72-51-13-212
Datum konání:27. a 29. prosince 2021, 14.00 - 17.30
Místo konání:NPI ČR České Budějovice, Hlinsko 49
Místnost:
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Organizační garant::Ing. Ivana Longinová, DiS., ivana.longinova@npi.cz, tel.: , 777 745 924
Poznámka:Podrobné informace k on-line realizaci v MS Teams dostanou účastníci před konáním programu e-mailem.


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, výchovní poradci


Popis programu

Vzdělávací program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

 • Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost
 • Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti.
 • Systém péče o nadané děti na škole.
 • Specifické vzdělávací potřeby ND, nejčastější chyby.
 • Vliv ZŠ na rozvoj nadání.
 • Formy nadání a talentu.
 • Způsoby identifikace nadání.
 • Formy vzdělávání ND – speciální třída, skupina, integrovaný nadaný žák v běžné třídě.
 • Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND.
 • Přehled soutěží a aktivit pro ND.
 • Odkazy na www stránky s tematikou rozvoje nadání.


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit