Bohužel, na vzdělávací program:

N04-03-17-221 - Ochutnávka metod kritického myšlení

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena