Bohužel, na vzdělávací program:

22-43-11-OK-KAB - Quo vadis, kabinety?

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.