Bohužel, na vzdělávací program:

G69-01-15-221 - Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena