Bohužel, na vzdělávací program:

22-48-13-ELVES-01 - E-learning Vedení školy a adaptační období začínajícího učitele

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.