Bohužel, na vzdělávací program:

22-55-33-21 - Nové přístupy v léčbě poruch příjmu potravy v dětství a v dospívání

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena