Bohužel, na vzdělávací program:

K03-05-17-222 - Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. pouze asistent pedagoga s maturitou, zahájení září 2022

se již nelze přihlásit, protože je na něj přihlášen maximální počet účastníků.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena