DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:ŠKH - Šablony konzultace hromadná na téma: Jak na závěrečnou zprávu projektu Šablony II
Číslo programu:G45-32-22-221-01
Datum konání:10. března 2022
Čas konání:11:00–13:00
Místo konání:všechna pracoviště NPI ČR
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marie Plevová
Organizační garant:Mgr. Marie Plevová, marie.plevova@npi.cz, 770 172 413


Komu je program určen

ředitelům škol, ředitelům školských zařízení, ských zařízení, ských zařízení


Popis programu

ONLINE přes Teams

V centrech podpory a prostřednictvím Edusítě bude příjemcům zjednodušených projektů (tzv. Šablon) poskytována podpora při realizaci Šablon, s důrazem na definování a naplňování cílů zohledňujících priority vzdělávací politiky ČR prostřednictvím Hromadných/skupinových konzultací.

V rámci hromadné konzultace probereme následující témata:

1) Rozdíly oproti klasické ZOR

2) Podání ZZOR krok za krokem

3) Vykazování výstupů z doby nouzového stavu

4) Archivace

Bude jistě prostor i na individuální dotazy.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita