DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:ŠKH - Šablony konzultace hromadná Příprava a kompletace výstupů do ZZoR
Číslo programu:G45-32-13-221-05
Datum konání:15. března 2022
Čas konání:13.00 - 15.00
Místo konání:všechna pracoviště NPI ČR
Místnost:
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Bc. Gabriela Švehlová
Organizační garant::Bc. Gabriela Švehlová, gabriela.svehlova@npi.cz, tel.: 387 699 022, 770 106 785


Komu je program určen

ředitelům škol, ředitelům školských zařízení, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ských zařízení, ských zařízení


Popis programu

V centrech podpory a prostřednictvím Edusítě bude příjemcům zjednodušených projektů (tzv. Šablon) poskytována podpora při realizaci Šablon, s důrazem na definování a naplňování cílů zohledňujících priority vzdělávací politiky ČR prostřednictvím Hromadných/skupinových konzultací

V rámci hromadné konzultace probereme následující témata:

1) Rozdíly oproti klasické ZOR

2) Podání ZZOR krok za krokem

3) Vykazování výstupů z doby nouzového stavu

4) Archivace

Bude jistě prostor i na individuální dotazy.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita