DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:ŠKH - Šablony konzultace hromadná Příprava a kompletace výstupů do ZZoR
Číslo programu:G45-32-13-221-06
Datum konání:16. března 2022
Čas konání:10:00–12:00
Místo konání:on-line
Místnost:
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Bc. Radka Krčková
Organizační garant:Bc. Gabriela Švehlová, gabriela.svehlova@npi.cz, 774 200 236


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, ředitelé a zástupci škol a školských zařízení, ředitelům škol, ředitelům škol


Popis programu

V centrech podpory a prostřednictvím Edusítě bude příjemcům zjednodušených projektů (tzv. Šablon) poskytována podpora při realizaci Šablon, s důrazem na definování a naplňování cílů zohledňujících priority vzdělávací politiky ČR prostřednictvím Hromadných/skupinových konzultací

V rámci hromadné konzultace probereme následující témata:

1) Rozdíly oproti klasické ZOR

2) Podání ZZOR krok za krokem

3) Vykazování výstupů z doby nouzového stavu

4) Archivace

Bude jistě prostor i na individuální dotazy.



Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit