Bohužel, na vzdělávací program:

22-55-33-31 - Lateralita a její vliv na školní praxi II

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena