Bohužel, na vzdělávací program:

J47-14-20-221-01 - Webinář Možnosti využití různých typů her v začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena