Bohužel, na vzdělávací program:

E21-05-21-222 - Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

se již nelze přihlásit, protože je na něj přihlášen maximální počet účastníků.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena