Bohužel, na vzdělávací program:

22-44-12-PMK-SI-PrV-03 - Skupinová intervize PrV Digitální technologie, mezipředmětové přesahy při výuce ve vědách o Zemi

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena