Bohužel, na vzdělávací program:

E21-05-23-222 - Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení přihlášení pro školní rok 2022/2023 - (termíny výuky - pátek)

se již nelze přihlásit, protože je na něj přihlášen maximální počet účastníků.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena