Bohužel, na vzdělávací program:

V84-14-21-221-2 - Webinář - Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců)

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.