Bohužel, na vzdělávací program:

V43-14-21-221-4 - Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena