Bohužel, na vzdělávací program:

V43-14-21-221-5 - Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena