Bohužel, na vzdělávací program:

V43-14-21-221-6 - Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.