DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců) On-line
Číslo programu:V43-14-19-221-15
Datum konání:2. června 2022
Čas konání:9.00 - 11.00
Místo konání:NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Místnost:
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:MgA. Irena Holomková,
Mgr. Iveta Horáková
Organizační garant::Ing. Bc. Jiří Effenberk, jiri.effenberk@npi.cz, tel.: , 777 101 900


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovní poradci


Popis programu

Bezplatná konzultace je zaměřena na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců. Účastníkům bude poskytnuta metodická podpora, možnost sdílení příkladů inspirativní praxe, zdroje informací k dané problematice a kontakty na další partnerské instituce.

Konzultace se konají na základě předchozí domluvy zástupců škol a garanta programu.

Okruhy či konkrétní dotazy zašle škola e-mailem garantovi předem.

Aktivita probíhá v rámci Podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci.

Před konzultací účastníkům doporučujeme prostudovat webové stránky: cizinci.npi.cz.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena