DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:
Číslo programu:
Datum konání:
Místo konání:
Počet hodin: vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:
Organizační garant::, , tel.:


Komu je program určen
Popis programuPožadavek na vstupní kompetence účastníka

, , , , , , ,

Doporučená literatura a další informační zdroje

Hauser, P. Hry se slovy a jazykem. Praha: Portál, 2002

Koťátková, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2005

Kuřina, F. et al. Matematika a porozumění světu: kniha por rodiče a zvídavé žáky. Praha: Academia, 2008, rukopis

Portmanová, R. Hry pro tvořivé myšlení. Praha: Portál, 2002Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena