Bohužel, na vzdělávací program:

22-46-11-BLO-02 - Benchlearning - online Učení se od jiných a s jinými pro členy vedení MŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena