Bohužel, na vzdělávací program:

E54-01-20-231-01 - Finanční řízení v praxi ředitele školy

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.