Bohužel, na vzdělávací program:

22-47-11-OD-CJ-OSS-03 - Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc On-line škola SYPO

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.