Bohužel, na vzdělávací program:

V43-14-14-222-06 - Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců) Plz. kraj - spolupráce učitele s ŠPP a ŠPZ

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.