Bohužel, na vzdělávací program:

H63-75-17-222 - EDUCA: DIGITÁLNÍ rEVOLUCE

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.