Bohužel, na vzdělávací program:

Y11-01-20-222-01 - Hospitace - součást řízení školy ONLINE

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.