Bohužel, na vzdělávací program:

T48-14-21-222-13 - Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.