Bohužel, na vzdělávací program:

U40-71-11-222-220 - Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele pro školy zřízené dle § 16 odst. 9​ pro žáky s LMP

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.