Bohužel, na vzdělávací program:

22-46-11-WSPR-01 - Workshop k profesnímu rozvoji Sebereflexe a rozvojová potřeba

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.