Bohužel, na vzdělávací program:

B83-73-20-232-01 - Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.