Bohužel, na vzdělávací program:

R34-02-18-231 - Komunikace s rodiči

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.