Bohužel, na vzdělávací program:

T33-72-15-222-04 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Informační systémy pro 1. st. ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.