Bohužel, na vzdělávací program:

S77-02-17-231-01 - Pedagogická diagnostika v mateřské škole

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.