Bohužel, na vzdělávací program:

Q80-07-21-231 - Jak snížit nejistotu a stres na veřejném vystoupení online

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.