Bohužel, na vzdělávací program:

H87-03-14-231 - Dramatická výchova v praxi základní školy

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.