Bohužel, na vzdělávací program:

U07-51-12-231 - Systematický úvod do problematiky nadání

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.