Bohužel, na vzdělávací program:

K13-02-22-231 - Školní zralost dítěte

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.