Bohužel, na vzdělávací program:

F15-01-14-231 - Legislativní normy v oblasti bezpečnosti a jejich provázanost

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.