DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kulatý stůl - podpora nadání ve školách, využívání podpůrných opatření Jazykově nadaný žák, žák s dvojí výjimečností
Číslo programu:V58-51-22-231
Datum konání:28. března 2023
Čas konání:14.00 - 17.00
Místo konání:NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Dana Veselá, Ph.D., dana.vesela2@npi.cz, 770 181 771


Komu je program určen

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, psychologové, speciální pedagogové,výchovní poradci


Popis programu

 

- zkušenosti z práce s nadanými žáky, partnerský přístup, podpora, pohodové klima

- zkušenosti s využíváním podpůrných opatření pro jazykově nadané žáky 

- žák s dvojí výjimečností, zkušenosti z praxe, doporučeníNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit