Bohužel, na vzdělávací program:

R97-72-22-231-01 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 2. st. ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.